Hamstrer egne aksjer

Følgende seks selskaper melder om tilbakekjøp av egne aksjer. (Oppdatert 08.05)

Børs

Følgende selskaper melder om tilbakekjøp av egne aksjer:

  • Tomra Systems ASA har kjøpt 106.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 43,16 kroner.Tomra Systems ASA har kjøpt 106.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 43,16 kroner.
  • Itera Consulting Group ASA har kjøpt 25.000 egne aksjer til en gjennomsnittskurs på 6,22 kroner.Itera Consulting Group ASA har kjøpt 25.000 egne aksjer til en gjennomsnittskurs på 6,22 kroner.
  • TECO Maritime ASA (TECO) har kjøpt 142.000 egne aksjer til snittkurs 9,090 kroner.TECO Maritime ASA (TECO) har kjøpt 142.000 egne aksjer til snittkurs 9,090 kroner.
  • Aker Kværner har kjøpt 270.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 144,27 kroner.Aker Kværner har kjøpt 270.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 144,27 kroner.
  • Schibsted ASA har kjøpt 33.150 aksjer i eget selskap til kurs kr 248,22 kronerSchibsted ASA har kjøpt 33.150 aksjer i eget selskap til kurs kr 248,22 kroner
  • Ocean Rig har kjøpt 150.000 egne aksjer til gjennomsnittskurs 37,47 kroner.Ocean Rig har kjøpt 150.000 egne aksjer til gjennomsnittskurs 37,47 kroner.
Oversikten vil bli oppdatert dersom det kommer flere meldinger.

Nyheter
Børs