Haudemann vil på børs

Jan Haudemann-Andersens investeringsselskap Wega søker om børsnotering.

Børs

Jan Haudemann-Andersens investeringsselskap Wega har besluttet å søke om notering på Oslo Axess. Selskapet skriver i kvartalrapporten at selskapet venter notering i løpet av 2007. Jan Haudemann-Andersens investeringsselskap Wega har besluttet å søke om notering på Oslo Axess. Selskapet skriver i kvartalrapporten at selskapet venter notering i løpet av 2007. "Formålet med notering på Oslo Axess er å gå inn i nye prosjekter, og ha muligheten til å hente ytterligere kapital som et alternativ til å hente kontanter til hvert enkelt prosjekt", heter det ifølge TDN Finans i rapporten.

Nyheter
Børs