Innsider selger i Altinex

Innsider takker ja til budet fra Noreco og selger aksjene i Altinex.

Børs

Espen Haukedal, primærinnsider og Vice President Finance & Accounting, har akseptert Norecos oppkjøpstilbud. Det betyr at han har solgt 29.148 aksjer i Altinex til en kurs på 22 kroner stykket. Espen Haukedal, primærinnsider og Vice President Finance & Accounting, har akseptert Norecos oppkjøpstilbud. Det betyr at han har solgt 29.148 aksjer i Altinex til en kurs på 22 kroner stykket. Espen Haukedal innehar etter denne transaksjonen ikke flere aksjer i Altinex, kun 102.050 opsjoner.

Nyheter
Børs