Jo Lunder forlater Ementor

Ementor-sjef Jo Lunder takker for seg. Ny konsernsjef er utpekt.

Børs

Den 1. september 2007 overtar visekonsernsjef Claus Hougesen stillingen som ny konsernsjef for Ementor+konsernet, fremgår av en børsmelding. Avtroppende konsernsjef Jo Lunder tiltrer som President i Ferd Industrial Holdings AS.Claus Hougesen, som i dag er visekonsernsjef i Ementor ASA og administrerende direktør i TOPNORDIC A/S i Danmark, overtar stillingen som konsernsjef i Ementor ASA fra Jo Lunder den 1. september.

Nyheter
Børs