Kjøper flere IT-aksjer

Itera Consulting Group kjøper flere egne aksjer.

Børs

Itera Consulting Group ASA har den 22. august kjøpt 40.000 egne aksjer til en gjennomsnittspris lik kr. 6,13 pr. aksje. Itera Consulting Group ASA har den 22. august kjøpt 40.000 egne aksjer til en gjennomsnittspris lik kr. 6,13 pr. aksje. Etter denne transaksjonen har Itera-konsernet totalt 2.410.175 aksjer, tilsvarende 2,7 prosent. Transaksjonen er gjennomført i henhold til fullmakt gitt på ordinær generalforsamling den 27. april 2007.

Nyheter
Teknologi