Kjøper tilbake aksjer

Ocean Rig kjøper tilbake aksjer.

Børs

Ocean Rig har kjøpt tilbake 125.000 egne aksjer til gjennomsnittskurs 37,53 kroner pwr aksje, går det frem av en melding.Etter kjøpet eier selskapet 4.690.000 egne aksjer.

Nyheter
Børs