Kjøper tilbake aksjer

Aker Seafoods kjøper tilbake egne aksjer.

Børs

Aker Seafoods har kjøpt 5600 aksjer over børs til en gjennomsnittlig pris på 40,00 kroner per aksje, går det frem av en melding.Etter tilbakekjøpet eier Aker Seafoods totalt 93.300 egne aksjer.Kjøpet gjøres i henhold til vedtak i ordinær generalforsamling i Aker Seafoods den 29. mars 2007 om fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer.

Nyheter
Børs