Kraftig opptur for Norgani

Norgani Hotels melder om følgende resultater i 2. kvartal.

Børs

Norgani Hotels fikk et resultat på 294 millioner kroner før skatt i andre kvartal 2007, mot 92 millioner kroner året før.Fair value-justeringer av eiendommer var på 129,1 millioner kroner i kvartalet mot 57,3 mill, mens verdijustering finansielle instrumenter ga en positiv effekt på 104,2 millioner kroner, melder TDN Finans.Nettoresultatet i perioden var på 302 millioner kroner, mot 83 millioner kroner året før. Leieinntektene var i kvartalet på 163 millioner kroner (117). Hele rapporten her

Nyheter
Børs