Låner 2000 millioner dollar

Fire av USAs største banker tyr til uvanlige tiltak for å demme opp om uroen i landets kredittmarkeder.

Børs

Fire av USAs største banker, Citigroup, Bank of America, JPMorgan og Wachovia, har etter hva New York Times erfarer gått til det noe uvanlige skritt å låne penger fra den amerikanske sentralbanken (Fed) for å demme opp for likviditetsskvisen som har plaget landets kredittmarkeder den siste tiden.Bankene har hver tatt opp lån på 500 millioner dollar gjennom Feds såkalte diskontovindu - til utlånsrenten Fed fredag overraskende valgte å kutte med 50 punkter.Det koordinerte låneopptaket blir ifølge avisen sett på som nærmest symbolsk, og er betraktet som en siste utvei, siden bankene kan få tak i kapital til en rimelig penge andre steder.

Nyheter
Børs