Laster opp med aksjer

Hafslund laster opp med egne aksjer.

Børs

Hafslund ASA har i dag kjøpt 12.500 Hafslund B-aksjer til en kurs på 143,02 kroner stykket. Etter transaksjonen har selskapet en beholdning på 37.184 A-aksjer og 193.550 B-aksjer. Hafslund ASA har i dag kjøpt 12.500 Hafslund B-aksjer til en kurs på 143,02 kroner stykket. Etter transaksjonen har selskapet en beholdning på 37.184 A-aksjer og 193.550 B-aksjer. Kjøpet er gjort under den generelle fullmakten som generalforsamlingen har gitt til kjøp av Hafslund B- aksjer tilsvarende inntil to prosent (3.904.469 aksjer) av selskapets aksjekapital.

Nyheter
Børs