Lerøy spår lysere fremtid

Lerøy skuffet i 2. kvartal, men selskapet venter et betydelig bedre resultat i andre halvår.

Børs

- Lerøy Seafood-styret sier seg tilfreds med økningen i konsernets aktivitetsnivå og forventer at resultatet i andre halvår i år blir betydelig bedre enn i det første, skriver oppdrettsselskapet i sin kvartalsrapport ifølge Reuters. - Lerøy Seafood-styret sier seg tilfreds med økningen i konsernets aktivitetsnivå og forventer at resultatet i andre halvår i år blir betydelig bedre enn i det første, skriver oppdrettsselskapet i sin kvartalsrapport ifølge Reuters. Laksekonsernet Lerøy spår forøvrig et mer stabilt prisbilde etter store svingninger den siste tiden.

Nyheter
Børs