NorDiag vant frem

Refusjonen av NorDiags Genefec-medisin blir likevel ikke stoppet 1. september

Børs

Helse og Omsorgsdepartementet har i brev til NorDiag erkjent at det var feil at NorDiag ikke fikk anledning til å kommentere faglige og økonomiske sider i forbindelse med at refusjon til selskapets produkt Genefec ble meldt stanset fra 1. september. Helse og Omsorgsdepartementet har i brev til NorDiag erkjent at det var feil at NorDiag ikke fikk anledning til å kommentere faglige og økonomiske sider i forbindelse med at refusjon til selskapets produkt Genefec ble meldt stanset fra 1. september. NorDiag er meddelt at refusjon vil bli opprettholdt inntil videre i påvente av at Sosial og Helsedirektoratet foretar en helhetlig vurdering.Capio Diagnostik, som tilbyr testen til sine rekvirenter, og NorDiag har sammen besluttet ikke å tilby Genefec II-testen under den rådende usikkerhet om hvorvidt testen vil utløse trygderefusjon. NorDiag vil på bakgrunn av dette opprettholde tidligere kommunisert beslutning om å legge ned servicelaboratorium og innstille salgsaktiviteter i Skandinavia, og konsentrere selskapets ressurser om ferdigstillelse og introduksjon av en ny generasjon av produktet.

Nyheter
Børs