Opptur for Farstad Shipping

Men nå frykter selskapet at det bygges for mange skip.

Børs

Farstad Shipping fikk et driftsresultat på 196 millioner kroner i andre kvartal 2007, mot et driftsresultat på 141 millioner kroner i samme periode året før. Farstad Shipping fikk et driftsresultat på 196 millioner kroner i andre kvartal 2007, mot et driftsresultat på 141 millioner kroner i samme periode året før. Resultat før skatt ble 186 millioner kroner (104), mens driftsinntektene var 572 millioner kroner (438).Selskapet mener utsiktene på etterspørselssiden fortsatt er gode og det samme er det økende behovet for utskiftning av tonnasje. Farstad mener imidlertid at det store antall skip under bygging skaper en økende usikkerhet til markedsbalansen fremover, melder TDN Finans.

Nyheter
Børs