Rekordhalvår for Rica Hotels

Resultatet er det sterkeste halvårsresultatet i Ricas historie.

Børs

Driftsinntektene økte med 12 prosent fra 897 mill kroner i 2006 til 1.006 mill i 2007. Driftsresultatet ble et overskudd på 60 mill i 2007 mot et overskudd på N16 mill i 2006. Inntekt per tilgjengelig rom (RevPar) økte med 12 prosent.Tall i MNOK pr 30.06.07 pr 30.06.06 EndringDriftsinntekter 1.006 897 12 %Driftsresultat 60 16 275 %Resultat før skatt 59 15 293 %RevPar 516 461 12 %Styret er tilfreds med inntekts- og resultatutviklingen. Det forventes et godt hotellmarked også i kommende perioder, melder selskapet.

Nyheter
Børs