Rødere for Scorpion Offshore

Scorpion Offshore melder om økt underskudd i regnskapsperioden som ble avsluttet 30. juni.

Børs

Scorpion Offshore melder om null i driftsinntekter i 12 månedersperioden som slutter 30. juni, sammenlignet med samme periode året før.Driftsresultatet ble -13,6 millioner dollar, mot -11,4 millioner dollar året før.Resultat etter skatt ble -8,4 millioner dollar, mot fjorårets -4,1 millioner dollar.

Nyheter
Børs