Schibsted kjøper Schibsted

Schibsted eier nå over 2,5 millioner egne aksjer verdt over 650 millioner kroner.

Børs

Schibsted ASA har den 22. august gjennom megler kjøpt 39.000 aksjer i eget selskap til kurs kr 260,10 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 2.520.572 aksjer i eget selskap. Schibsted ASA har den 22. august gjennom megler kjøpt 39.000 aksjer i eget selskap til kurs kr 260,10 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 2.520.572 aksjer i eget selskap. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 10. mai 2007 som ga fullmakt til å kjøpe inntil 6.925.000 egne aksjer i løpet av en periode på 12 måneder.

Nyheter
Børs