Skeptisk meglerhus

Meglerhus ser få triggere i Farstad Shipping-rapporten, som slippes i morgen.

Børs

Carnegie ser får triggere i Farstad Shipping-rapporten, som slippes i morgen. Resultatene bør være på linje med tallene fra første kvartal. Meglerhuset venter at ledelsen fortsatt vil komme med en relativt pessimistisk guiding for eierne av supplyskip. Det fryktes forsinkelser når det gjelder nybyggene. Carnegie ser får triggere i Farstad Shipping-rapporten, som slippes i morgen. Resultatene bør være på linje med tallene fra første kvartal. Meglerhuset venter at ledelsen fortsatt vil komme med en relativt pessimistisk guiding for eierne av supplyskip. Det fryktes forsinkelser når det gjelder nybyggene. DCF-verdien (verdsetting av fremtidige neddiskonterte kontantstrømmer) settes til 176 kroner, noe som indikerer en oppside på 10 prosent.Carnegie ser for seg inntekter på 554 millioner kroner i kvartalet. EBITDA ventes å bli 270 millioner kroner og EBIT 192 millioner kroner.Farstad får en nøytral anbefaling.

Nyheter
Næringsliv