Tegnet 757.272 nye aksjer

Det Norske Oljeselskap har mottatt tegning på 757.272 nye aksjer.

Børs

Ifølge en børsmelding fra DNO har Det Norske Oljeselskap mottatt tegning på totalt 757.272 nye aksjer i den etterfølgende emisjonen. Det tilsvarer 18,1 millioner kroner.Ifølge en børsmelding fra DNO har Det Norske Oljeselskap mottatt tegning på totalt 757.272 nye aksjer i den etterfølgende emisjonen. Det tilsvarer 18,1 millioner kroner.

Nyheter
Børs