Tide-garantister måtte bla opp

Garantistene i Tides reparasjonsemisjon ble sittende igjen med 10 prosent av aksjene.

Børs

Tide ASA har gjennomført en reparasjonsemisjonen til kurs 46,4 kroner per aksje. Antall aksjer er økt fra 19.226.223 til 22.559.556. Emisjonen var garantert fulltegnet. Det ble tegnet rundt 2.983.000 aksjer, tilsvarende om lag 90 prosent av emisjonen. De resterende rundt 10 prosent vil bli tildelt garantistene.Tide ASA har gjennomført en reparasjonsemisjonen til kurs 46,4 kroner per aksje. Antall aksjer er økt fra 19.226.223 til 22.559.556. Emisjonen var garantert fulltegnet. Det ble tegnet rundt 2.983.000 aksjer, tilsvarende om lag 90 prosent av emisjonen. De resterende rundt 10 prosent vil bli tildelt garantistene.

Nyheter
Børs