Tomra kjøper tilbake aksjer

Tomra Systems har kjøpt egne aksjer.

Børs

Tomra Systems ASA har kjøpt 121.800 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 42,22 over børs, går det frem av en melding.Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 6 257 914.

Nyheter
Børs