DnB NOR Markets har sett nærmere på seismikkaksjene. DnB NOR Markets har sett nærmere på seismikkaksjene. - Innen seismikksektoren ser det ut til at kapasitetsutnyttelsen forskyver mer og mer arbeid inn i 2008, skriver meglerhuset.Blant de større aktørene blir PGS trukket frem som meglerhusets foretrukne kandidat.- Sektoren er diversifisert og vi anbefaler en selektiv tilnærming. I en ny gjennomgang tar vi opp dekning på CGG med en holdanbefaling og et kursmål på 60 dollar enhet. Vi tar også opp dekning av Eastern Echo med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 10 kroner pr aksje. For øvrig har vi kjøpsanbefalinger på PGS, Scan Geo og RXT, skriver DnB NOR Markets.Det anbefales salg av Seabird, TGS-Nopec og Wavefield.- Størst potensial ser vi Scan Geo og RXT med kursmål på henholdsvis 30 og 90 kroner pr aksje, er konklusjonen.