Nordic Mining ASA tas opp til notering på Oslo Axess i morgen. Ticker er "NOM". Pålydende blir 0,10 kroner, en børspost på 2.000 aksjer og antallet aksjer 53.479.975. Nordic Mining ASA tas opp til notering på Oslo Axess i morgen. Ticker er "NOM". Pålydende blir 0,10 kroner, en børspost på 2.000 aksjer og antallet aksjer 53.479.975. Nordic Mining ASA er klassifisert av MSCI Barra and S&P (Standard & Poor`s) som 15104020 - Diversified Metals & Mining i GICS (Global Industry Classification Standard)