Det sa USAs tidligere sentralbanksjef Alan Greenspan sist uke, i følge E24.no, som videre viser til Amerikanske Ned Davis Researchs analyse som påpeker 20 likheter med børskrakket i 1987.I analysen vises det blant annet til at det innledende fallet varte i 18 handledager og var ned med 7,8 prosent. I sommer var fallet i den amerikanske S&P 500-indeksen på 9,4 prosent og varte i 19 dager. Gjeninnhentingen var like sterk i år som i 1987.I 1987 kom krakket i oktober da amerikanske børser falt 20 prosent. Flere likhetstegn i aksjemarkedet med dagene før krakket den gang sees også nå.Den gang var også dollaren inne i en langvarig svekkelse. Oljeprisen har den siste tiden utviklet seg på tilsvarende måte. Råvareprisene steg den gang som nå. Det var også globale renteøkninger. Stor overvekt av optimister i markedet, seks år siden siste amerikasnke resisjon, syvende året med republikansk preisdent, og fersk sentralbanksjef. Dette er noen av de 20 likhetstegnene mellom krakket i 1987 og i år.Men det er selvfølgelig også forskjeller. 11 av dem har analyseselskapet kommet frem til. Inflasjonen er lavere, nå senkes diskontorenten etter en serie med hevinger - det var motsatt i 1987. Resultatmarginene i bedriftene er langt bedre i 2007 enn for 20 år siden, og inntjeningen er opp 17 prosent i motseting til 2 prosent ned i 1987. Også forholdet mellom aksjekurs og inntjening er bedre nå.