Dette skjer i dag:
 • Kina: PPI i augustKina: PPI i august
 • Japan: Endelig BNP-vekst i andre kvartalJapan: Endelig BNP-vekst i andre kvartal
 • Frankrike: Industriproduksjon i juli (08.45)Frankrike: Industriproduksjon i juli (08.45)
 • SSB: Produsentprisindeksen (10.00)SSB: Produsentprisindeksen (10.00)
 • SSB: Egenbetaling i barnehager (10.00)SSB: Egenbetaling i barnehager (10.00)
 • SSB: Forbruksundersøkelsen (10.00)SSB: Forbruksundersøkelsen (10.00)
 • SSB: Harmonisert konsumprisindeks for Norge (10.00)SSB: Harmonisert konsumprisindeks for Norge (10.00)
 • SSB: Konsumprisindeksen (10.00)SSB: Konsumprisindeksen (10.00)
 • SSB: Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (10.00)SSB: Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (10.00)
 • SSB: Vareprisindeks for industrinæringene (10.00)SSB: Vareprisindeks for industrinæringene (10.00)
 • Kommune- og fylkestingsvalgKommune- og fylkestingsvalg
Kilder: TDN Finans, Finansavisen og SSB