Stig Tønder i Delphi Fondene satser på følgende aksjer i Økonomisk Rapports Børsspeil:
  • Golden Ocean GroupGolden Ocean Group
  • BlomBlom
  • Data ResponsData Respons
  • IteraItera
  • Siem OffshoreSiem Offshore
Det betyr at to aksjer ryker ut i forhold til forrige runde; Tandberg og Kongsberg Gruppen. Siem Offshore og Data Respons blir tatt inn i varmen.