To av tre arbeidsplasser har forsvunnet fra norsk fiskeindustri siden 1995. Utviklingen har vært dramatisk.Norsk valutapolitikk får skylda for at 4.000 arbeidsplasser har forduftet fra denne industrien bare i løpet av de seks siste årene. Nå frykter næringen et nytt valutasjokk.- I løpet av kort tid i 2000/01 steg kronekursen i Norge så kraftig at norske fiskeindustribedrifter ble tappet for opp mot 2,5 milliarder kroner direkte på bunnlinja i løpet av kort tid. Mange gikk konkurs, og de har aldri kommet tilbake, sier administrerende direktør Geir Andreassen i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) til NTB.95 prosent av norsk sjømatproduksjon går til eksport. Andreassen ber innstendig om at budsjettene holdes såpass stramme at vi ikke får en ny omgang med høye, særnorske renter og en høy kronekurs.
Flater ut
Fiskeriforskning opplyste torsdag at mange års nedgang i antall arbeidsplasser i fiskeindustrien nå er i ferd med å flate ut, men at det ikke er grunnlag for å tro på flere arbeidsplasser. Fra år 2000 har 4.000 arbeidsplasser i fiskeindustrien forduftet. Det siste året har «bare» 300 arbeidsplasser fra denne industrien forsvunnet.Forsker Bjørn Inge Bendiksen i Fiskeriforskning sier til NTB at det i fjerde kvartal i fjor var om lag 10.000 arbeidsplasser igjen i fiskeindustrien i Norge.En hovedårsak til nedgangen er at mange store bedrifter har lagt ned virksomheten eller redusert arbeidsstokken kraftig. Samtidig har det pågått en omfattende rasjonalisering av driften i industrien. Det blir for eksempel slaktet mer laks enn noen gang tidligere, selv om antall lakseslakterier har gått ned, og antallet ansatte ved lakseslakteriene er redusert.Store laksekonsern har flagget ut videreforedlingen av laks. (©NTB)