Styret i Goodtech ASA besluttet i styremøte 11. september å gjennomføre en rettet emisjon på 80 millioner kroner til tegningskurs fire per aksje. Emisjonen ble rettet mot profesjonelle og institusjonelle investorer. I går sluttet aksjen på 4,35 kroner. Styret i Goodtech ASA besluttet i styremøte 11. september å gjennomføre en rettet emisjon på 80 millioner kroner til tegningskurs fire per aksje. Emisjonen ble rettet mot profesjonelle og institusjonelle investorer. I går sluttet aksjen på 4,35 kroner. Selskapet har identifisert en rekke attraktive vekstmuligheter, og formålet med emisjonen er å styrke selskapets finansielle kapasitet til å vokse videre gjennom oppkjøp. Selskapet har samtidig styrket sin investorbase, heter det i en melding.Samtidig med emisjonen er det foretatt et salg av 4.625.000 aksjer til kurs fire fra Sedlak Holding AS, et selskap kontrollert av styremedlem i selskapet Veroslav Sedlak, samt et salg av 4.625.000 aksjer til kurs fire fra Eio AS, et selskap kontrollert av konsernsjef Vidar Låte.Kjøper av disse aksjene var selskapets største aksjonær, Holmen Industri Invest 1 AS. Styreformann i Goodtech ASA, Stig Grimsgaard Andersen og styremedlem Karl Erik Staubo er indirekte eiere i Holmen Industri Invest 1 AS.Etter nedsalget eier Veroslav Sedlak sammen med sine nærstående 15.429.038 aksjer, som utgjør 10,2 prosent av aksjene i selskapet og Vidar Låte sammen med sine nærstående 14.226.407 aksjer som utgjør 9,4 prosent av aksjene i selskapet Holmen Industri Invest 1 AS vil etter gjennomført transaksjon eie 71.565.777 aksjer som utgjør 47,2 prosent av aksjene i selskapet.Den rettede emisjonen og nedsalget ble tilrettelagt av Fondsfinans ASA.Fondsfinans ASA har inngått avtale med Holmen Industri Invest 1 AS om lån av 20 millioner aksjer, for levering til investorene og som dermed blir umiddelbare handlbare over børs. Det samme antall nyemiterte aksjer leveres tilbake til Holmen Industri Invest 1 AS. Det er ikke avtalt noe vederlag for lånet av aksjene. Det vil så snart som praktisk mulig bli utarbeidet et prospekt for godkjennelse og offentliggjøring.