Svingningene i Eitzen Maritime Services-aksjen har vært store i sommer. Ved flere anledninger har aksjen steget i kjølvannet av innsidekjøp. DN slår fast at oppkjøpsrykter og utdeling av opsjoner til ledelsen er blant nyhetene som har fungert som bensin på bålet. Svingningene i Eitzen Maritime Services-aksjen har vært store i sommer. Ved flere anledninger har aksjen steget i kjølvannet av innsidekjøp. DN slår fast at oppkjøpsrykter og utdeling av opsjoner til ledelsen er blant nyhetene som har fungert som bensin på bålet. Haussing og rykter rundt aksjen har florert på ulike nettfora, deriblant HegnarOnlines eget børsforum."Kanonkjøp, bare se på innsiderne, de handler alt de klarer", het det i ett innlegg på forumet 28. august.4. juli steg aksjen over 50 prosent på nyheten om at flere innsidere hadde kjøpt EMS-aksjer. Dagen etter steg aksjen 12 prosent på en ny kontrakt. Aksjen falt tilbake etter dette, for så å ta seg opp etter flere innsidekjøp. Denne uken har Naren Bhatt kjøpt aksjer for rundt tre millioner kroner.- Når en aksje nesten dobler seg og så faller tilbake viser dette at det er stor usikkerhet knyttet til selskapet, og da er det som investor interessant å se hva innsiderne gjør. Når innsiderne kjøper, gir det større trygghet i forhold til den videre utviklingen, sier senioranalytiker Thomas Nygård i Investtech til DN.