Itera med nytt opsjonsprogram

Itera har vedtatt å implementere et opsjonsprogram for ledelse og nøkkelmedarbeidere i Itera-gruppen.

Børs

Styret i Itera Consulting Group ASA (Itera) har, basert på generalforsamlingsvedtak den 27. april 2007, vedtatt å implementere et opsjonsprogram for ledelse og nøkkelmedarbeidere i Itera-gruppen, går det frem av en melding.Programmet omfatter rett til å tegne inntil 1 800 000 aksjer i Itera.Opsjonene er betinget av oppnåelse av definerte økonomiske og ikke- økonomiske mål som underbygger Itera-gruppens lønnsomhets- og vekstambisjoner.

Nyheter
Børs