John Fredriksen fisker aksjer for 160 millioner

Marine Harvest har kjøpt 3,6 millioner aksjer i Aker Seafoods og er oppe i 11,78 prosent.

Børs

Marine Harvest har kjøpt 3.598.000 aksjer i Aker Seafoods til 44 kroner aksjen, går det frem av en børsmelding.Etter dette kontrollerer Marine Harvest i alt 5.720.431 aksjer i Aker Seafoods, tilsvarende en eierandel på 11,78 prosent.

Nyheter
Børs