Orion Securities oppgraderer Jinhui Shipping-aksjen fra hold til kjøp. Seks måneders kursmål heves fra 49,80 til 73,30 kroner, som også er estimatet for verdijustert egenkapital (NAV). Orion Securities oppgraderer Jinhui Shipping-aksjen fra hold til kjøp. Seks måneders kursmål heves fra 49,80 til 73,30 kroner, som også er estimatet for verdijustert egenkapital (NAV). Orion peker på den sterke oppgangen i markedsverdien på bulkskp. Den svekkede tilliten til ledelsen i forbindelse med valutatapene mer enn oppveies av det sterke bulkmarkedet, mener meglerhuset.Jinhui-aksjen faller 1,2 prosent til 64,75 kroner.