Krona dundrer opp mot alle andre valuta

Den norske krona styrker seg kraftig mot andre valuta, etter rentenedsettelsen i USA.

Børs

I minuttene før den amerikanske sentralbanken satt ned styringsrenta med 50 basispunkter i kveld, til 4,75 prosent, lå den norske krona på rundt 5,64 mot dollar. Men etter rentenedsettelsen har krona styrket seg kraftig. I øyeblikket noteres den til 5,57 mot dollar.Utviklingen er den samme mot eksempelvis euro, japanske yen, sveitser franc og ikke minst engelske pund.Krona har de siste par timene, etter rentenedsettelsen i USA i kveld, styrket seg 7 øre mot pundet, og 5 øre mot euro.

Nyheter
Næringsliv