- Det er litt overraskende at kronen har styrket seg så mye de siste dagene, til tross for den finansielle uroen som råder. Ved markedsuro vil aktørene stort sett ut av risikable posisjoner, herunder den norske kronen. Det normale har derfor vært å se en svekkelse av den norske kronen i urolige tider, skriver DnB NOR Markets i sin morgenrapport.De mener en mulig årsak til at den norske kroner fortsetter å vise seg sterk, er at investorer har tillit til at Norges Bank vil holde på sin rentebane.- Ettersom stadig flere sentralbanker enten avventer situasjonen eller forventes å begynne å kutte renten, innebærer dette forventninger om økt differanse mellom norske og utenlandske renter i fremtiden. Dermed blir den norske kronen en interessant plassering, skriver banken.De viser også til økt oljepris som en viktig faktor.Torsdag formiddag ser vi følgende øyeblikksbilde i valutamarkedet:
  • EURNOK 7,83EURNOK 7,83
  • EURUSD 1,39EURUSD 1,39
  • GBPNOK 11,41GBPNOK 11,41
  • USDNOK 5,62USDNOK 5,62
Sammenlignet med onsdag formiddag har kronen holdt seg i ro mot euro og pund. Det samme har euro mot dollar gjort.Mot dollar har kronen styrket seg tre øre fra i går.