- Jeg har alltid forsøkt å isolere vekk den risikoen jeg ikke mente å ta, sier Peter Warren i WarrenWicklund, ifølge Finansavisen, og fortsetter:- Hvis du mener at det amerikanske aksjemarkedet er billig, og derfor kjøper amerikanske aksjefond, så kvitt deg med valutarisikoen, sier han.Ifølge Finansavisen har Warren erfart mange tilfeller der investeringsbeslutningen i utgangspunktet har vist seg å være fornuftig, men som blir ødelagt av andre faktorer.