- Over tid vil dette påvirke næringsstrukturen i Norge. Det vil bli mer attraktivt å flytte produksjonen vekk fra Norge til dollarbaserte økonomier, sier Jan L. Andreassen, sjefsøkonom i Terra Securities til NA24 Bergen.Andreassen og hans kollegaer i Terra mener dollaren vil svekkes ytterligere, og forbli svak. 5,25 ved utgangen av 2007, og 5,10 i utgangen av 2009.