Meglerhusene med rekordhøye inntekter

- De høye inntektene til verdipapirforetakene skyldes at vi er inne i en periode med veldig god vekst i norsk økonomi, sier administrerende direktør Per Broch Mathisen i Norges Fondsmeglerforbund.

Børs
Verdipapirforetakenes driftsinntekter steg til rekordhøye 5,4 milliarder kroner i andre kvartal. I første halvår lå inntektene på 10,1 milliarder kroner, opp 1,8 milliarder kroner i forhold til samme periode i fjor. Verdipapirforetakenes driftsinntekter steg til rekordhøye 5,4 milliarder kroner i andre kvartal. I første halvår lå inntektene på 10,1 milliarder kroner, opp 1,8 milliarder kroner i forhold til samme periode i fjor. - De høye inntektene til verdipapirforetakene skyldes at vi er inne i en periode med veldig god vekst i norsk økonomi. Dette, i kombinasjon med den høye oljeprisen, har ført til stor aktivitet i aksjemarkedet, sier administrerende direktør Per Broch Mathisen i Norges Fondsmeglerforbund til DN.- Inntektene fra emisjons- og rådgivningsoppdrag er nå nesten fire ganger høyere enn kurtasjeinntekten, sier Mathisen.