Norgani-aksjen er suspendert fra handel på Oslo Børs i påvente av publisering av en melding.Norgani-aksjen er suspendert fra handel på Oslo Børs i påvente av publisering av en melding.