Norske Skog opplyser at selskapet har startet en prosess som tar sikte på å kutte europeisk produksjonskapasitet tilsvarende 200.000 tonn i 2008, ifølge en melding idag. Overkapasiteten innenfor europeisk avispapirindustri fører til at tilbudet av avispapir er større enn etterspørselen.Analyser har indikert at en betydelig del av dette bør skje i Norge. Det forventes en klar positiv resultatmessig effekt av stengningene, melder selskapet.Det er i tillegg besluttet å ta produksjonsinnskrenkninger ved avispapirfabrikkene i Europa med rundt 70.000 tonn i 3. og 4. kvartal 2007.- Norske Skogs økonomiske resultater er ikke tilfredsstillende, og tiltak for å øke lønnsomheten er helt nødvendig. Forsvarlig inntjening er en absolutt forutsetning for å utvikle Norske Skog som et sterkt og handlekraftig selskap, sier Norske Skogs konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.- Norske Skogs økonomiske resultater er ikke tilfredsstillende, og tiltak for å øke lønnsomheten er helt nødvendig. Forsvarlig inntjening er en absolutt forutsetning for å utvikle Norske Skog som et sterkt og handlekraftig selskap, sier Norske Skogs konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.