Northland Resources melder om et driftsunderskudd på 1,0 millioner canadiske dollar sitt regnskapsmessige 1. kvartal 2007/08 (mai-juli), som er en forbedring på 600.000 dollar sammenlignet med tilsvarende periode året før.Driftsinntekter holdt seg på null, mens andre inntekter steg fra 0,4 til 0,5 millioner.Bunnlinjen viser minus 500.000 dollar, mot minus 1,3 millioner dollar i mai-juli i fjor.