Analytiker Frank Harestad i Pareto tror John Fredriksens riggselskap Northern Offshore skal opp i 40 kroner, noe som gir en oppside på ikke mindre enn 55 prosent. Analytiker Frank Harestad i Pareto tror John Fredriksens riggselskap Northern Offshore skal opp i 40 kroner, noe som gir en oppside på ikke mindre enn 55 prosent. Riggselskapet har tre jackuprigger, en semirigg, ett boreskip og en flytende produksjonsenhet i porteføljen. De halvt oppjekkbare riggene er på kontrakter som går ut fra august 2008 til slutten av 2009."Vi venter at de to flytende riggene vil komme på kontrakter på solide nivåer de neste kommende månedene. Semiriggen "Galaxy Driller" er tilgjengelig mens boreskipet "Energy Searcher" er på kontrakt frem til tidlig neste år", heter det ifølge dn.no i analysen.Pareto var tilrettelegger i forbindelse med børsnoteringen av Northern Offshore.