Redusert frykt for børskrakk

Frykten for et børskrakk er kraftig redusert i løpet av de siste månedene.

Børs

Frykten for børskrakk er kraftig redusert i løpet av de siste månedene. I mai mente 13 prosent av deltakerne i TNS Gallups spørreundersøkelse blant fondsforvaltere og andre storinvestorer at det var svært sannsynlig med et kraftig børsfall i løpet av de neste tre månedene. Nå tror bare tre prosent det samme. Frykten for børskrakk er kraftig redusert i løpet av de siste månedene. I mai mente 13 prosent av deltakerne i TNS Gallups spørreundersøkelse blant fondsforvaltere og andre storinvestorer at det var svært sannsynlig med et kraftig børsfall i løpet av de neste tre månedene. Nå tror bare tre prosent det samme. 23 prosent mener et slikt kraftig børsfall er svært lite sannsynlig, mot tre prosent i mai, skriver DN.Investorene ser i snitt for seg en børsoppgang på knappe fem prosent i høst.- Investorene viser tegn til økt appetitt og risiko. De venter høy oljepris, noe som understøtter det norske markedet, sier administrerende direktør André Vatskar i Danske Bank til DN.

Nyheter
Børs