Hovedindeksen har utviklet en slags omvendt hode-skulder formasjon de siste ukene, med halslinje rett over 480-nivået. Halslinjen er brutt og det er kommet en liten reaksjon tilbake. I henhold til teorien skal et slikt brudd signalisere videre oppgang til tidligere all-time high, i løpet av 1-3 måneder.Bruddet burde imidlertid vært kraftigere, og slik bruddet og reaksjonen tilbake nå fremstår, er det ikke helt i henhold til teorien. Vi vil derfor ikke slå fast at det er signalisert videre oppgang til 525-nivået igjen ennå.For å fullføre formasjonen må Hovedindeksen følgelig snu opp igjen, bryte den tekniske motstanden på 487-nivået og stige opp mot 490. Det kan skje, men det er altså for tidlig å si.Det som er mest interessant for kommende uke er de tekniske nivåene og utviklingen i RSI-chartet. De kritiske nivåene i hovedchartet er i første omgang 487 og dernest 497. Brudd på disse nivåene, på stigende volum, vil være positivt for den videre utviklingen.På undersiden er det fremdeles 472 og dernest 467 som utgjør den første tekniske støtten. Fall tilbake gjennom 480-nivået vil være et lite teknisk svakhetstegn. Da vil uken trolig bli preget av testingen av 472 og 467. Disse ble forøvrig testet i forrige uke, og den tekniske støtten ble med det bekreftet og styrket. Men skulle 467-nivået ryke vil det være et alvorlig svakhetstegn.Til slutt vil RSI-chartet gi en pekepinn på den videre retningen. Snur RSI ned igjen, bryter den stigende trendlinjen og 50-nivået, vil gi et signal om ny testing av 472 og kanskje 467. Ved løft forbi 65-nivået vil det signaliseres økt stigningstakt og videre oppgang i hovedchartet.