Tre aksjer får innpass i den såkalte superporteføljen i Økonomisk Rapports Børsspeil.
Porteføljen:
BlomGolden OceanNorsk HydroPorteføljen er likevektet, og anbefalingene gitt per 11. september. Kursmål er ikke oppgitt.