Ved årsskiftet hadde Vegard Ulvangs investeringsselskap, Kevemo as, 34,4 millioner kroner i egenkapital, skriver NA24. Sammenlignet med 2005 er overskuddet mer enn én million kroner bedre.Mesteparten av inntektene kommer, ifølge NA24, fra salg av verdipapirer. Ulvang eier alle aksjene i selskapet, men det er kona, Grete Ingeborg Nykkelmo, som styrer butikken.