Tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd (jobless claims) steg fra 315.000 personer per 1. september til 319.000 personer per 1. september. På forhånd var det ifølge Reuters ventet 325.000 jobless claims.Tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd (jobless claims) steg fra 315.000 personer per 1. september til 319.000 personer per 1. september. På forhånd var det ifølge Reuters ventet 325.000 jobless claims.