Norske banker lar seg tydelig ikke skremme av uroen i internasjonale kredittmarkeder, skriver Finansavisen.Banksjef Helge Stray i DnB Nors kapitalanskaffelser/investorrelasjoner-avdeling tar uroen i obligasjonsmarkedet foreløpig med ro:- Vi ser ingen grunn til panikk, ettersom vi ikke trenger å låne store summer i obligasjonsmarkedet nærmeste fremtid. Selv om vi midlertidig skulle betale en noe høyere pris for å refinansiere vår obligasjonsgjeld, blir virkningen på bankens totale lønnsomhet minimal. Det samme kan sies om de høyere lånekostnadene i det amerikanske pengemarkedet, sier Stray, ifølge Finansavisen.