Pareto prøver i disse dager å reise 400-700 millioner i forkant av børsnoteringen av oljeselskapet Noreco. Kursintervallet er fastsatt til 125-145 kroner.
Fet gevinst- Er dette et uttrykk for at prisen i den foreslåtte emisjonen var for høy?- Haussing?
Aker ASA har investert 300 millioner i aksjer og 150 millioner i konvertibel gjeld i Noreco, begge til kurs 89 kroner per aksje. Torsdag plasserte Arctic Securities hele aksjeposten på flere kjøpere til kurs 132,50. Handelen gir Aker en gevinst på 147 millioner. Konvertibelen er ikke solgt.- Jeg kan bekrefte at vi har solgt, er kommentaren fra informasjonsdirektør Geir Arne Drangeid i Aker.- Vi har ingen ytterligere kommentarer, sier Drangeid.I markedet snakkes det om at Pareto har råsolgt emisjonen på at Aker ville medvirke, og muligens på litt lenger sikt ville kjøpe seg opp i Noreco.Representanter for Noreco var ikke tilgjengelig for kommentar sent torsdag kveld. Det er dermed et åpent spørsmål hva som nå blir utfallet av den ikke avsluttede emisjonen.