"Ifølge markedet har risikoen for en økonomisk nedgangskonjunktur økt betydelig de siste dagene," skriver aksjemegler Trym Riksen i sin siste blogg på NA24.Videre skriver aksjemegleren følgende:"Vi må tilbake til uroen i august og september for å finne mer resesjonsuro blant markedsaktørene."