Aksjemegler Trym Riksen i DnB NOR Markets sier til Finansavisen at han er overrasket over hvordan markedssynet har endret seg, særlig i rentemarkedet. Mens aktørene tidligere så for seg at det var 70 prosent sannsynlighet for at Federal Reserve lar styringsrenten være uendret ved neste rentemøte, er det nå cirka 15 prosent sannsynlighet for det samme.- Vi kommer fra et høyt sentiment, og markedet fokuserer på risikoen for en hard landing i USA. Da er det ikke unaturlig at aksjemarkedet må ta sin del av støyten, sier aksjemegler Riksen til Finansavisen.- Årsaken til at markedet brått begynte å fokusere på risiko er uviss, men jeg registrerer at det har skjedd. Jeg blir skremt av at holdningen endres så raskt, og er mer usikker på fremtiden nå enn på lenge, sier DnB NOR-megleren, som likevel er «forsiktig optimist».