Analysesjef: - Kjøp, kjøp, kjøp og kjøp

Analysesjef Stig R. Myrseth i Orion Securities har tro på fire aksjer.

Analysesjef Stig R. Myrseth i Orion Securities anbefaler, ifølge Økonomisk Rapport, kjøp av fire aksjer.-Synnøve Finden-Exense-Simrad Optronics-PSI Group